Prolog

Církev se v současnosti nachází ve zlomovém období jak v českém prostředí, tak i v přelomovém pontifikátu římského biskupa Františka. Po dlouhém období závislosti či propojení se středověkými i novověkými monarchiemi, po době dvou krutých totalit, které se snažily společenství církve držet v područí a v závislosti na státu, jsme vstoupili majetkovým vyrovnáním se státem do období, které lze nazvat NOVOU ŠANCÍ. 

Tuto novou šanci otevřel již druhý vatikánský koncil, který navrátil hodnotu osobního svědomí, obrátil pozornost ke světu kolem nás a proměnil i církevně právní prostředí. Jeho podněty k proměně zažitých postojů, k obrácení, nelze naplnit jen sepsáním konstitucí. Uvést koncil do života je proces, k němuž jsme byli pozváni a jehož základním prostředkem je dialog. Takový dialog, který má svá pravidla a pomáhá k růstu a proměně všech, kdo se o něj upřímně snaží, a tím i k růstu a přitažlivosti církve. 

Naším cílem nebo alespoň přáním je porozumění si mezi námi navzájem, stejně tak jako porozumění Božím výzvám v duchu slov „hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno...“

Veřejné diskuzní setkání Na cestě k dialogu v církvi vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci uvnitř církve. Každý sem může přinést své dary pro společné obohacení. Chceme vystavět prostor pro komunikaci bratří a sester v rovnoprávnosti a s vědomím vlastní odpovědnosti.

 

 

Milé sestry, milí bratři,

přejeme si, aby skrze vzájemnou komunikaci fungovaly dobré vztahy také v církvi. Prostor diskuzního setkání Na cestě k dialogu je tomu otevřen a zve vás k aktivní účasti!