Požádali jsme několik osobností z českého církevního prostředí, aby s námi sdílely svůj pohled k tématům biskupské synody o rodině. Položili jsme jim následující otázky:

1) Co považujete za nejpalčivější problém současných rodin ve vztahu k církvi? 
2) Přál/a byste si nějakou změnu v tom, jak církev interpretuje nebo formuluje Ježíšovu zvěst ve vztahu k rodinám, zvláště k těm, které nevyhovují tomu ideálu, jaký je v současné době v církevním společenství prezentován? Co konkrétně by podle Vás měla církev ve svém přístupu změnit, aby to ovlivnilo praktickou pastoraci směrem ke snadnějšímu, otevřenějšímu, nezatíženému poznávání a přijímání evangelia? 
3) Přemýšlíte v souvislosti s událostí biskupské synody o rodině ještě o něčem jiném, co považujete za podstatné a co byste rád/a sdílel/a? 
4) Jakou důležitou hodnotu podle Vás přinášejí do církve laické iniciativy. Co byste iniciativě Na cestě k dialogu popřál/a?

 

Anketa osobností

02.10.2015 22:34
Touha porozumět lidským vztahům, utvářet je – ta do nás byla vložena již od počátku lidské existence. Snad každý člověk se někdy  ocitnul na rozcestí s rozpaky, kterým směrem vykročit dál. Základ těchto rozhodnutí je dán již v rodině. Odnášíme si z ní plusy, minusy, kulturu  i touhu žít...
30.09.2015 11:27
1)   Pro ty, kterých se to týká, je asi nejdůležitějším přáním, aby se dále posunul postoj církve vůči rozvedeným, kteří znovu uzavřeli církevní manželství.  Dále to může být obecný pocit, že se necítí v církvi doma, protože nezapadají do vyměřených škatulek, pocit, že nejsou...
23.09.2015 21:35
1)      Je otázkou, co se myslí slovy „současná rodina“, protože teprve od toho by se měla odvíjet nějaká odpověď. Odpovím tedy za normální spořádanou křesťanskou (katolickou) rodinu:   Jestliže rodiče mají děti, často si stěžují na nás kněze, že si dětí nevšímají a...
23.09.2015 21:31
1)  Jsem (přirozeně) ovlivněn situací diaspory, ve které žiji: - Jak vést dospívající děti k životu z víry ve farním provozu zaměřeném především/pouze na "sloužení mše svaté". - Jak žít jako rozptýlené křesťanské rodiny svoji víru a nenechat se "válcovat" společností, ve které žijeme,...
21.09.2015 09:22
1) Nejpalčivější problém rodin ve vztahu k církvi by byl vyřešen pokorou kléru.   2) Přál bych si změnu Kodexu círk. práva. On nezná odpuštění ani milosrdenství. Má přednost před Evangeliem; Ježíš byl plný taktu vůči hříšníkům, natož vůči poškozeným a trpícím nevěrou či...
21.09.2015 09:07
1)  Jako zasvěcená osoba nemohu vědět, natož zobecňovat, co „nejvíc“ trápí křesťanské rodiny. Vzhledem k formulaci otázky se mi však chce odpovědět: „Zdá se, že mnozí neobjevili církev jako prostor, ve kterém se navzájem povzbuzujeme na cestě životem a k životu.“ Církev nejsou jen „ti...
21.09.2015 08:51
1)  Faktickou lhostejnost k víře. Domnívám se, že to je velká neznalost na straně rodin, katechetů či diecézního kléru, ať se týká obsahu víry, ať se týká církevního práva, ať se týká praxe. Domnívám se, že základní otázka zní: Co je problémem mezi rodinami a Hospodinem? A zde je možná...
17.09.2015 22:20
Domnívám se, že naše katolická církev se v udělování svátostí, zvláště pak svátosti manželství, stala příliš legalistickou. Nadměrné lpění na plnění norem kanonického práva a mnoha dalších (někdy už zcela nesmyslných) pravidel zakrývá podstatu svátosti. Jakoby se někdy úplně z církve vytrácel...