Na cestě k dialogu / RODINA V CÍRKVI
25. září
PÁTEK
  9:00 - 9:45 prezence, coffeedýchánek
9:45 zahájení
od 10.00 do 11:45   I. Synoda jako základ dialogu v církvi 
    Rodina - problematika vyžadující rozhovor
Jaroslav Lorman
    Zápas o Františkovu cirkev
P. Karol Moravčík (SK)
    Nebýt  člověkem systému, ale člověkem sdílení
Jana Šilerová
    pořádná svačina
 od 12.15 do 13.45 II. Manželství přes hranici
    Manželství přes hranici
Daniel Heller
    Svědectví ze života
Karin a Václav Kvapilovi
od 13.45  do 14.00 III. Výsledky ankety mezi lidmi, kteří prošli zkušeností rozvodu
Miloslav Devetter
    oběd
od 15:00 do 16.00 IV. Rodina v proměnách času
Jan Sokol
    coffeedýchánek 
od 16:20  do 17:50 V. Smíme být spolu? (...ačkoliv jsme neuzavřeli církevní manželství?)
    Partnerské vztahy v grafech... a křesťanství
Jeroným Klimeš   
   
Druhá šance
Bronislav Matulík
    Svědectví ze života
Drahomíra a Jaromír Kvapilovi
od 18:00  do 18:45 VI. Večeře Páně
    Večer pospolu (agapé, sdílení, diskuze)
26. září  SOBOTA   8:00 - 8:45 snídaně
8:45 - zahájení
od 9:00   do 10:45 VII. Co když to opravdu nevychází?
   
Když už to opravdu nejde: Co se děje v nás a kolem nás.
Zuzana Bláhová
    Řešení obtížných manželských situací z pohledu kanonického práva a možné perspektivy vývoje
Monika Menke 
Reflexe apoštolského listu Mitis iudex Dominus Iesus papeže Františka k průběhu procesu prohlášení neplatnosti manželství
P. Damián Němec OP
    Svědectví ze života 
Jiří Čedroň, Vojtěch Brázdil
    coffeedýchánek
od 11:10 do 13:00 VIII. Jsem jiný, než jste si mysleli      
(Jak se žije bratřím a sestrám s odlišnou sexuální orientací v církvi a mezi námi.)    
    Homosexualita pohledem psychoterapeuta
Dagmar Křížková, Elena Strupková
    Evangelium pro homosexuála?
Jaroslav Lorman
    Svědectví ze života
Svatava Havlíčková, Jiří Votava
     oběd
od 14:15
do 15:30
IX. Jak být spolu a nezbláznit se
aneb rodina jako vrcholový sport
    Workshop (diskuze účastníků ve skupinkách)
    Já a můj rodinný život... / Co bych potřeboval
od církve a nedostává se mi toho? / Co mi církev
dává do rodinného života?
    Co církev nabízí rodinám a co rodinám chybí ?
P. Václav Vacek
od 15:40 do 16:00 X. Review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání

Palác Bohemia: Kollárovo nám. 7, Olomouc

Doprava z hlavního nádraží: TRAM 2, 7 na zastávku Palackého nebo Náměstí hrdinů

Informace o možnostech parkování najdete zde

 

 

Zde je k dispozici POZVÁNKA, kterou si můžete vytisknout a vyvěsit např. na farní nástěnku či web nebo poslat svým přátelům a známým. Též je možné z ní složit vlaštovku nebo lodičku do vany k radosti dětem. V každém případě nás to potěší, ať už vás pozvánka zaujme k jakékoliv kreativní činnosti či sdílení.