Profily vystupujících

Mgr. Monika Menke, Th.D. Pracuje jako notářka a moderátorka kanceláře Interdiecézního církevního soudu v Olomouci. Je odbornou asistentkou katedry církevního práva CMTF UP v Olomouci. Zaměřuje...
Karol Moravčík je katolícky kňaz, teológ a publicista. Študoval teológiu v Bratislave a vo Viedni na Inštitúte fundamentálnej teológie. Venuje sa zvlášť teológii, ktorá rozvíja odkaz II....
 Doc. Damián Němec, dr. OP. Je členem dominikánského řádu, vedoucím Katedry církevního práva na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vědeckým pracovníkem...
Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.  je český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem Federálního shromáždění v letech 1990–1992, ministrem...
Mgr. Elena Strupková: Po absolvování DAMU a KTF UK ukončila psychoterapeutický výcvik EA a logoterapie v Praze. V současné době vede soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze a Benešově; na část...
je duchovní, v letech 1999–2013 byla olomouckou biskupkou Církve československé husitské. Stala se tak první ženou v biskupském úřadu v postkomunistické Evropě.
Pochází z Dolní Čermné. Na kněze vysvěcen roku 1975. Za dob komunismu byl na přání církevních tajemníků často přemisťován; vystřídal tak řadu farností v královéhradecké diecézi (mezi jinými...
Mgr. Jiří Votava, Ph.D.: Vystudoval obor pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na osobnostní a sociální rozvoj, poradenství a sociální pedagogiku. Dlouhodobě se...
<< 1 | 2

Přípravný tým

Studentka druhého ročníku filosofie na FF UK v Praze. Velkou část svého dosavadního života věnovala hudbě a hře na housle, mimo to má ráda literaturu, hory, cestování a dobré jídlo. Jejím domovem je...
Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde zároveň působí jako doktorandka. Pracuje jako školní psycholog, vyučuje kurzy psychologie pro učitele prvního stupně a věnuje se...
Dávno tomu již co vystudoval VUT Brno, obor počítače, tehdy sálové v prudkém rozvoji a kopírování ze západu. Vychován jako katolík, v pubertě i dříve opustiv dětskou víru, tápal a hledal...
Pocházím z rodiny českobratrských evangelíků, několik let jsem prožila ve společenství s Církví bratrskou a od r. 2003 jsem plně začleněna do Církve římskokatolické. Nešlo o hledání lepší nebo...
Po studiu chemického inženýrství – automatizovaných systémů řízení, pracuje dodnes jako programátor. Vychoval 3 děti. Je aktivní v ekumenickém hnutí.
Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde v současnosti přednáší meteorologii a klimatologii. Pracuje na Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Působí jako katecheta ve...
Vystudovala sociální práci na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, pracuje jako sekretářka katedry na FF UK. Nejvíce času jí zabírá výchova a péče o čtyři děti. Za smysluplnou považuje...