Profily vystupujících

Bc. et Bc. Zuzana Bláhová vystudovala pedagogiku a psychologii, absolvovala a/nebo absolvuje výcviky v edukativní rodičovské terapii, párové a rodinné psychoanalytické psychoterapii, dětské a...
Vojtěch vyrostl v katolické rodině. Vystudoval Střední zemědělskou technickou školu v Přerově, obor pěstitel, chovatel a do svých jednapadesáti let vystřídal několik zaměstnání, posledních...
Od narození římský katolík, vystudoval strojírenství na VUT Brno, po revoluci vyměnil továrnu za banku, kde pracuje dodnes. 10 let rozvedený, 2 dospělé dcery. Je činný v místní chlapské skupině a ve...
Svatava Havlíčková: Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, obor dětská sestra. Po maturitě se vdala a během osmnácti let porodila osm dětí - pět dcer a tři syny. Po dvaceti dvou letech...
farář Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí, žije ve šťastném ekumenickém manželství s římskokatoličkou, spolu vychovávají 4 děti, dlouhodobě se věnuje práci s lidmi...
MUDr. ThMgr. Dagmar Křížková vystudovala Fakultu všeobecného lékařství a dálkově Katolickou teologickou fakultu UK v Praze. Počátkem 90. let založila s přáteli občanské sdružení Logos a v r....
Jaromír  je vystudovaný počítačový technik, později se stal obchodním zástupcem, nyní je čerstvě v důchodu. Drahomíra vystudovala teoretickou matematiku, pracovala jako programátorka, nyní...
Václav vystudoval PdF UP, obor učitelství pro II. stupeň ZŠ. Pracoval jako učitel, ředitel, obchodní manažer, poradce, v současné době provozuje penzion a prodává dřevěné hračky. Karin vystudovala...
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D: Po absolvování studia latiny a germanistiky (FF UK) a doktorského studia teologie (KTF UK) nastoupil jako odborný asistent v oboru morální teologie na...
Deset let pracoval jako profesionální fotograf, osm let jako šéfredaktor časopisu Brána, nyní dvacet čtyři let jako kazatel Církve bratrské, je také členem Rady Církve bratrské a předsedou Odboru pro...
1 | 2 >>

Přípravný tým

Studentka druhého ročníku filosofie na FF UK v Praze. Velkou část svého dosavadního života věnovala hudbě a hře na housle, mimo to má ráda literaturu, hory, cestování a dobré jídlo. Jejím domovem je...
Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde zároveň působí jako doktorandka. Pracuje jako školní psycholog, vyučuje kurzy psychologie pro učitele prvního stupně a věnuje se...
Dávno tomu již co vystudoval VUT Brno, obor počítače, tehdy sálové v prudkém rozvoji a kopírování ze západu. Vychován jako katolík, v pubertě i dříve opustiv dětskou víru, tápal a hledal...
Pocházím z rodiny českobratrských evangelíků, několik let jsem prožila ve společenství s Církví bratrskou a od r. 2003 jsem plně začleněna do Církve římskokatolické. Nešlo o hledání lepší nebo...
Po studiu chemického inženýrství – automatizovaných systémů řízení, pracuje dodnes jako programátor. Vychoval 3 děti. Je aktivní v ekumenickém hnutí.
Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde v současnosti přednáší meteorologii a klimatologii. Pracuje na Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Působí jako katecheta ve...
Vystudovala sociální práci na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, pracuje jako sekretářka katedry na FF UK. Nejvíce času jí zabírá výchova a péče o čtyři děti. Za smysluplnou považuje...