Veronika Francová

Vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde zároveň působí jako doktorandka. Pracuje jako školní psycholog, vyučuje kurzy psychologie pro učitele prvního stupně a věnuje se svým dvěma dětem. Ke spolupráci na přípravě kolokvia ji přivedlo přání být součástí církve, se kterou se bude moci ztotožnit.