Svatava Havlíčková

Svatava Havlíčková: Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, obor dětská sestra. Po maturitě se vdala a během osmnácti let porodila osm dětí - pět dcer a tři syny. Po dvaceti dvou letech strávených na mateřské dovolené se vrátila do zdravotnictví; více než dvanáct let pracuje jako zdravotní sestra.