P. Damián Němec OP

 Doc. Damián Němec, dr. OP. Je členem dominikánského řádu, vedoucím Katedry církevního práva na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vědeckým pracovníkem Ústavu pro právní otázky náboženské svobody na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě, vyučuje též na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity palackého v Olomouci, dále v rámci Generálního studia České dominikánské provincie a studia trapistického Kláštera Matky Boží v Novém Dvoře.