Monika Menke

Mgr. Monika Menke, Th.D.

Pracuje jako notářka a moderátorka kanceláře Interdiecézního církevního soudu v Olomouci. Je odbornou asistentkou katedry církevního práva CMTF UP v Olomouci. Zaměřuje se na procesní právo římskokatolické církve (především otázky církevního soudnictví a neplatnosti manželství), na řízení církve a podílu laiků na něm, oblast synodality a kolegiality. Doktorátu teologie dosáhla v r. 2008 (obor praktická teologie se zaměřením na církevní právo).