P. Karol Moravčík

Karol Moravčík je katolícky kňaz, teológ a publicista. Študoval teológiu v Bratislave a vo Viedni na Inštitúte fundamentálnej teológie. Venuje sa zvlášť teológii, ktorá rozvíja odkaz II. vatikánskeho koncilu; všíma si vzťah spoločnosti a cirkvi, teológie a politiky. Patril k pravidelným spolupracovníkom Rádia Slobodná Európa, časopisu Listy pre dialóg medzi teológiou, filozofiou a politikou, časopisu Dilema a iných; jeho odborné texty a homílie sú uverejňované na internetovej stránke Teologického fóra – Freckenhorster Kreis. Od roku 1990 pôsobí ako farár v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. Je zakladateľ a viacnásobný predseda združenia Teologické fórum – FK na Slovensku.