Karin a Václav Kvapilovi

Václav vystudoval PdF UP, obor učitelství pro II. stupeň ZŠ. Pracoval jako učitel, ředitel, obchodní manažer, poradce, v současné době provozuje penzion a prodává dřevěné hračky. Karin vystudovala FF UK, obor romistika, nyní vede obchodní firmu. Společně mají 4 děti, žijí ve Staré Červené Vodě na Jesenicku. Karin a Václav pocházejí z různých křesťanských církví, což jim do společného duchovního života přináší významné podněty.