Jiří Votava

Mgr. Jiří Votava, Ph.D.: Vystudoval obor pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na osobnostní a sociální rozvoj, poradenství a sociální pedagogiku. Dlouhodobě se věnuje přípravě učitelů v rámci počátečního i dalšího vzdělávání. Mezi témata, kterými se odborně zabývá, patří mimo jiné moderní metody učení a vyučování, profesní a kariérové poradenství nebo kulturní a sociální prostředí školy. Jako dospělý přijal křest v katolické církvi. Na osobní i pracovní rovině považuje za důležité vzájemné respektování, nikdy nekončící radost z pestrosti světa a nutnost chránit rozmanitost života a jeho krás.