Jaroslav Lorman

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D: Po absolvování studia latiny a germanistiky (FF UK) a doktorského studia teologie (KTF UK) nastoupil jako odborný asistent v oboru morální teologie na katedře Teologické etiky a spirituální teologie KTF UK. Je ženatý, má čtyři děti. V církvi slouží jako trvalý jáhen. Je mluvčím asociovaných oblátů misionářů OMI.