Jan Molnár

Po studiu chemického inženýrství – automatizovaných systémů řízení, pracuje dodnes jako programátor. Vychoval 3 děti. Je aktivní v ekumenickém hnutí.