Hanka Sobotková

Vystudovala sociální práci na Teologické fakultě v Českých Budějovicích, pracuje jako sekretářka katedry na FF UK. Nejvíce času jí zabírá výchova a péče o čtyři děti. Za smysluplnou považuje myšlenku Scotta Pecka, že tvořivá zkušenost s vytvářením komunit a společenství je nedílně spojena s individuálním růstem a že úsilí o mír a pokoj musí začínat na té nejnižší úrovni.