Eva Loskotová

Pocházím z rodiny českobratrských evangelíků, několik let jsem prožila ve společenství s Církví bratrskou a od r. 2003 jsem plně začleněna do Církve římskokatolické. Nešlo o hledání lepší nebo dokonalé církve, spíše o zachycení výzvy a také o překvapení cesty následování. Vystudovala jsem právo na PF UK v Praze. Od r. 1992 žijeme s manželem a rodinou v Táboře, máme čtyři děti (3 už dospělé). Z projektů, na jejichž vzniku jsem se podílela, je mi nejblíž CZŠ Orbis Pictus (škola ekumenické povahy, jejímž zřizovatelem je ŘK farnost).