Elena Strupková

Mgr. Elena Strupková: Po absolvování DAMU a KTF UK ukončila psychoterapeutický výcvik EA a logoterapie v Praze. V současné době vede soukromou psychoterapeutickou praxi v Praze a Benešově; na část úvazku slouží jako nemocniční kaplanka v Nemocnici v Táboře.