Dagmar Křížková

MUDr. ThMgr. Dagmar Křížková vystudovala Fakultu všeobecného lékařství a dálkově Katolickou teologickou fakultu UK v Praze. Počátkem 90. let založila s přáteli občanské sdružení Logos a v r. 1994 se podílela na založení Gay linky pomoci na půdě SOS centra Diakonie ČCE v Praze. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Od r. 1999 vykonává soukromou lékařskou praxi v oboru psychiatrie, sexuologie a psychoterapie.