Přihlašovací formulář byl uzavřen. Stále zbývá několik volných míst a můžete přijít

Přihlašovací formulář byl uzavřen. Stále zbývá několik volných míst; pokud se chcete setkání zúčastnit, můžete přijít rovnou na místo a hotově vložit účastnický poplatek. 

  • Účastnický poplatek 800,- Kč / 30 EUR předem na účet, nebo (při včasném přihlášení do 15/9) 700,- Kč / 26 EUR
  • Dobrovolná sponzorská cena 1500,- Kč / 55 EUR případně vyšší částka předem na účet
  • Účast pouze na 1 den: 500,- Kč / 19 EUR předem na účet, nebo (při včasném přihlášení do 15/9) 450,-17 EUR
V účastnickém poplatku je zahrnuto občerstvení po oba dny včetně pátečního večerního posezení. V ceně poplatku není zahrnuto ubytování.
Stav transparentního účtu Na cestě k dialogu můžete stále sledovat zde
 
Pokud se chcete zúčastnit diskuzního setkání, ale není ve Vašich možnostech uhradit poplatek, je možné požádat o slevu. Požadavek zašlete na e: nacestekdialogu@gmail.com .
 
 
 
Milí přátelé diskuzního setkání, pakliže je to ve vašich možnostech, uvítáme dobrovolný spozorský dar z vaší strany. Příspěvek bude využit na podporu těch, kteří nemohou uhradit celou částku, dále na realizaci diskuzního setkání, pořízení záznamu z něj a jeho sdílení. Setkání je připravováno ve spolupráci s  Českou křesťanskou akademií a na sponzorský příspěvek lze získat potvrzení o přijetí daru pro odpočet daně z příjmu. Pokud byste tuto možnost chtěli využít, pošlete příslušnou částku na účet České křesťanské akademie, č. ú.: 1816056343/0300, VS 5662015, do poznámky pro příjemce uveďte KOLOKVIUM OLOMOUC
 
Žádost o vystavení potvrzení o daru zašlete na e: nacestekdialogu@gmail.com . Aby vše mohlo bez potíží proběhnout, prosíme, uveďte v této žádosti celé jméno, vaši adresu a rodné číslo a pokud možno také číslo účtu, ze kterého jste obnos odeslali. Potvrzení k Vám pak doputuje poštou, spolu s naší vděčností za podporu cesty k dialogu.