O nás

V červenci 2013, rok po odvolání Róberta Bezáka z funkce arcibiskupa, se rozběhla diskuze ve společné mailové konferenci uprostřed hnutí mužské spirituality. Ta vyústila ve společnou akci s pracovním názem Navštiv svého biskupa, kterou podpořilo bezmála 600 českých a slovenských katolíků, z nich 279 se rozhodlo osobně navštívit české, moravské a slovenské biskupy a v soukromém rozhovoru je požádat o pomoc při vyjasnění kauzy arcibiskupa Bezáka. Během následujících měsíců se některé z těchto návštěv podařilo uskutečnit. 

Zkušenost z aktivního vstupu laiků do života církve nás vedla k úvahám o potřebě otevřeného dialogu v církvi, který by napomohl její věrohodnosti. Z této zkušenosti vzešla i jistá bezradnost z církevní praxe, za kterou cítíme svůj díl odpovědnosti. 

Uskutečnění veřejného diskusního setkání Na cestě k dialogu v církvi v květnu 2014 tak vzešlo z touhy otevírat v církvi diskusní prostor, který by byl přístupný všem. Který by byl natolik bezpečný, že v něm budeme moci sdílet své starosti i otázky. Na setkání v roce 2014 byli pozváni také naši biskupové a jeho nejsilnějším tématem byl dialog v církvi na pozadí nevyjasněného odvolání arcibiskupa Róberta Bezáka. Podstatnou částí programu tak byla i vzájemná diskuze o tom, co můžeme všichni udělat pro nastavení nezatížené komunikace ve prospěch naší církve. 

Protože v letošním roce platí výzva římského biskupa Františka, abychom v našich církevních společenstvích diskutovali o tématech biskupské synody o rodině, rozhodli jsme se zůstat Na cestě k dialogu také v roce 2015. Letošní setkání nese název Rodina v církvi

Jsme neformální skupinou laiků, kteří tato setkání připravují ve svém volném čase a s přáním uskutečňovat otevřenou diskusi v prostoru církve. 

 

První veřejná diskuze 

Na cestě k dialogu se uskutečnila v květnu 2014. Podrobné informace na web stránce:  kolokvium-olomouc.webnode.cz/