Zeptejte se věřících! Výsledky studentského výzkumu...

10.09.2015 20:50

Výsledky studentského výzkumu k tématům biskupské synody: 12 000 odpovědí ze 40 zemí světa.

Co je na církvi silně kritizováno, je její tlak na dodržování neměnných církevních norem a příliš monologické fungování. Výsledky studie prokázaly touhu věřících po diskuzi. Respondenti si přejí, aby byla jejich životní zkušenost brána vážně. Rozhodující je pro ně bezpředsudečné naslouchání a otevřená diskuze. Neméně důležité je konstruktivní sepětí s realitou a otevřenost vůči jejím proměnám. 

Více zde: http://www.umlaufoviny.com/index.php?a=umlaufoviny/zeptejte-se-vericich