Zázrak na synodě o rodině 2015?

07.08.2015 13:39

Papež František vyzývá k intenzivním modlitbám a prosbám o zázrak na nadcházející biskupské synodě v říjnu 2015. V komentáři k evangeliu o svatbě v Káně, kdy Ježíš na Mariinu přímluvu učinil víno z vody, která byla určena k očišťování, vyzval papež věřící, aby se modlili o podobný zázrak: 

Žádám vás, abyste zintezivnili vaše modlitby na úmysl, aby to, co se nám může jevit jako nečisté, co nás pohoršuje, co nám nahání strach, aby Bůh proměnil v zázrak. Rodiny dnes tento zázrak potřebují...

Abychom na synodě dospěli k pravdivému duchovnímu rozlišování a nalezli konkrétní řešení pro mnoho složitých a důležitých úkolů, kterým v této době musí rodiny čelit...  Bůh se stále přibližuje na periferie těch, kteří zůstali bez vína, kterým k pití nezůstalo nic jiného než malomyslnost... Toto je dobrá zpráva, to nejlepší víno ještě nebylo vypito. To nejlepší, nejsilnější a krásné pro naše rodiny teprve přijde. To nejlepší přijde navzdory všem faktorům a statistikám, které naznačují opak. To nejlepší víno teprve přijde pro ty, kteří zakouší, jak se jim všechno rozpadá. 

http://ncronline.org/news/global/ecuador-francis-calls-intense-prayer-miracle-synod