P. Jan Rybář SJ

21.09.2015 09:22
1)
Nejpalčivější problém rodin ve vztahu k církvi by byl vyřešen pokorou kléru.
 
2)
Přál bych si změnu Kodexu círk. práva. On nezná odpuštění ani milosrdenství. Má přednost před Evangeliem; Ježíš byl plný taktu vůči hříšníkům, natož vůči poškozeným a trpícím nevěrou či zradou!
Nebyl mužem předpisů. Vizte článek Al. Opatrného v "Perspektivách" 35/2015!
 
3)
V besedě s manžely mi bylo řečeno: Klérus bude tahat třísky z očí lidí, co namnoze nikdy neměli výuku náboženství, zatímco trámů ve vlastních očích si nevšimnou (Lk 6: 41-42). A dali mi číst článek Slav. Hubálka z Universa 2/2010. S_Hubalek.pdf (394,7 kB)
 
4)
Papež František: "Klerikalismus...   zabrzdil zrání laikátu. Laické organizace měly vždycky problém s klerikalismem." Osservatore Romano 10.12.2014. Místo panování a poroučení je už třeba sloužit. Laici nejsou v pohodlí předpisů a zvyklostí, proto zacházejí dále. Jsou nadějí pro budoucnost církve.