P. Jan Regner, farnost Nejsv. Salvátora, Praha

17.09.2015 22:20
Domnívám se, že naše katolická církev se v udělování svátostí, zvláště pak svátosti manželství, stala příliš legalistickou. Nadměrné lpění na plnění norem kanonického práva a mnoha dalších (někdy už zcela nesmyslných) pravidel zakrývá podstatu svátosti. Jakoby se někdy úplně z církve vytrácel charizmatický prvek. Služba kněze se tak omezuje na roli úředníka, který musí dbát především na splnění kanonické formy, dodržení předpisů a správné vyplnění formulářů...
 
Kanonické právo neodráží dostatečně situaci sekulární společnosti. Nezřídka se stává, že kněz žehná svazku nepokřtěného věřícího a pokřtěného nevěřícího. To, že se svatba v kostele může konat jen na základě křtu jednoho ze snoubenců, byť on je de facto nevěřící, jen obnažuje absurdnost celé věci. Tradiční redukce náboženského vyznání na formální křest nebo jeho absenci (pokřtěný=věřící a nepokřtěný=nevěřící) už dávno nefunguje.
 
Přípravu na svatbu by měli konat zásadně laici žijící v manželství. Kněz by se měl omezit na obřad, případně teologické aspekty, neměl by se však tvářit, že všemu rozumí, když jako celibátník nemá zkušenost s partnerstvím a výchovou dětí. Představy některých kněží o správném manželském a rodinném životě jsou natolik odtržené od reality, že pak tzv. přípravy na svatbu nadělají více škody než užitku.  
 
Za velmi důležitou pokládám větší pastorační vstřícnost vůči rozvedeným. Odpírat jim účast na smíření s Bohem a na stolu Páně jen proto, že jim nevyšlo první manželství, se mi nezdá být v Kristově duchu.
 
Za velmi neuspokojivou pokládám situaci homosexuálně orientovaných křesťanů. V církvi na mnoha úrovních stále vládne homofobie, nebo naivní představa, že homosexualitu lze léčit. Mnoho gayů a lesbiček jsou nuceni svou orientaci skrývat, protože by jinak byli šikanováni a ostrakizováni. Tyto okolnosti vedou některé z nich k tak zoufalé situaci, že trpí depresemi, nebo v krajním případě začnou za jediné východisko považovat sebevraždu.
 
Vám držím palce a nám všem pak přeji více odvahy k svobodné diskusi v církvi!