Kde všude církev je? Má být i na Prague Pride?

05.08.2015 12:05
  • Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.  Mt 18:20
  • Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Mt 9:13
  • Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Mt 21:31

O šikaně v církvi i mimo ni se sestrou Jeannine Gramick / FFUK nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (Velká aula, m. č. 131) / 12.8.2015 18:00