Jindřich Fencl, vedoucí centra pro rodinu plzeňské diecéze

23.09.2015 21:31
1) 
Jsem (přirozeně) ovlivněn situací diaspory, ve které žiji:
- Jak vést dospívající děti k životu z víry ve farním provozu zaměřeném především/pouze na "sloužení mše svaté".
- Jak žít jako rozptýlené křesťanské rodiny svoji víru a nenechat se "válcovat" společností, ve které žijeme, a jejími hodnotami.
 
2) 
Větší otevřenost v konkrétních situacích a vítězství milosrdenství (jak o tom mluví židovský midraš, uvažující, jak je tomu u Hospodina se spravedlností a milosrdenstvím. Midraš říká, že v Božím srdci je neustálý dialog mezi spravedlností a milosrdenstvím... a protože je milosrdenství - v hebrejštině - ženského rodu, má poslední slovo ;-) )