Apoštolský list papeže Františka Mitis iudex...

17.09.2015 11:43

Reflexi na apoštolský list papeže Františka Mitis iudex Dominus Iesus týkající se urychlení procesu prohlášení neplatnosti manželství přednese v sobotu v diskuzním bloku VI. doc. Damián Němec, dr. OP, vedoucí Katedry církevního práva na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Papež upozorňuje na nutnost existence církevních soudů jak ve velkých, tak v malých diecézích. Biskup nemá bezezbytku přenechávat kuriálním úřadům výkon soudní pravomoci při řízeních ve věcech manželských, ukládá apoštolský list. Mons. Pinto, který je předsedou Zvláštní komise pro reformu manželského práva, v souvislosti s posílením biskupské autority říká: „Papež biskupům důvěřuje. Žádný papež nepořádal dvě synody rok po sobě. Nynější reforma se soustředí na diecézního biskupa a vyžaduje poctivost a otevřenost celé jeho duše, ale také mysli a srdce ve vztahu k množství chudých. Když papež opakuje, že se církev má otevřít chudým, kteří jsou na periferiích, má na mysli také množství rozvedených, kteří představují určitou kategorií chudých,“ uvedl.