Letos - Rodina v církvi

V letošním roce chceme reflektovat témata rodinného života, která byla uvedena mimořádnou biskupskou synodou o rodině. Budeme společně diskutovat o náročnosti rodinného života, o zkušenosti rozvodu, o vztahu církve k lidem, kteří spolu žijí bez manželství, o manželství lidí z různých církví, jak se ve společenství církve cítí bratři a sestry s jinou sexuální orientací. Co těmto lidem církev nabízí a co oni od církve potřebují?

Každé téma bude předloženo ze tří rovin: z pohledu církve (teolog, kněz, církevní právník), psychologické a terapeutické praxe (psycholog, psychiatr, rodinný terapeut) a z pohledu laiků, kteří přinesou svůj osobní příběh. Důležitým propojením celého programu pak bude společná diskuze. 

O současné rodině chceme uvažovat s porozuměním k evangelijnímu poselství a především pohledem milosrdenství, ke kterému papež František vyzývá. Svůj postoj se rozhodl podpořit také vyhlášením Jubilejního roku milosrdenství, který bude doprovázet  závěrečné zasedání biskupů letos na podzim a rovněž sepsání apoštolské exhortace o rodině.

motto Jubilea:

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.  (Lk 6,36)