Archiv článků

17.09.2015 11:43
Reflexi na apoštolský list papeže Františka Mitis iudex Dominus Iesus týkající se urychlení procesu prohlášení neplatnosti manželství přednese v sobotu v diskuzním bloku VI. doc. Damián Němec, dr. OP, vedoucí Katedry církevního práva na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého...
10.09.2015 20:50
Výsledky studentského výzkumu k tématům biskupské synody: 12 000 odpovědí ze 40 zemí světa. Co je na církvi silně kritizováno, je její tlak na dodržování neměnných církevních norem a příliš monologické fungování. Výsledky studie prokázaly touhu věřících po diskuzi. Respondenti si přejí,...
04.09.2015 12:32
Stále ještě můžete využít výhodnější cenu při včasném přihlášení. Až do 15/9 je cena účastnického poplatku při dvoudenní účasti jen 700 Kč a při jednodenní jen 450 Kč. Neváhejte se tedy přihlásit včas.  
30.08.2015 19:39
 V  ANKETĚ  zvolte nejžhavější téma, které byste rádi v církvi otevřeně diskutovali. 
07.08.2015 13:39
Papež František vyzývá k intenzivním modlitbám a prosbám o zázrak na nadcházející biskupské synodě v říjnu 2015. V komentáři k evangeliu o svatbě v Káně, kdy Ježíš na Mariinu přímluvu učinil víno z vody, která byla určena k očišťování, vyzval papež věřící, aby se modlili o...
05.08.2015 12:05
Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.  Mt 18:20 Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Mt 9:13 Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Mt...
12.06.2015 16:02
Letošní setkání jsme bohužel byli nuceni přesunout na dobu po prázdninách, a to z důvodu náhlé a závažné nemoci jednoho z hlavních organizátorů, bez jehož pomoci bychom nemohli zajistit organizaci celé akce. Velmi nás mrzí, že jsme k tomuto kroku museli přistoupit, doufáme však, že nový termín...
07.05.2015 22:46
Rozesláním POZVÁNKY vašim přátelům nám pomůžete sdílet informaci o setkání. Děkujeme za to!  
05.05.2015 20:39
Biskup Václav Malý ve svém dopise organizátorům a účastníkům veřejného diskuzního setkání vyjadřuje svoji podporu. Iniciativu Na cestě k dialogu vítá jako upřímnou snahu o naplňování výzvy Druhého vatikánského koncilu.      
Záznamy: 11 - 20 ze 21
<< 1 | 2 | 3 >>